Revision der skaber værdi

Der er lovpligtig revision for en række aktie- og anpartsselskaber. Disse selskaber bør sikre, at revisionen skaber værdi for virksomheden og ikke udelukkende er en ekstra omkostning. En effektiv tilrettelæggelse af samarbejdet mellem virksomhed og revisor er et væsentligt grundlag i en værdiskabende revision ligesom det medvirker til at sikre virksomheden er bedre pris på opgaven.