Regnskab

Selvstændige.com kan give dig som erhvervsdrivende hjælp til regnskab. Vi hjælper til, så dit årsregnskab er i overensstemmelse med bogføringsloven og årsregnskabsloven. Klik dig videre ind på et af vores nedenstående links eller læs mere om regnskab nedenfor.

Kort om regnskabslovens krav:

  • Virksomhederne skal have et regnskabsår, der følger kalenderåret.
  • Årsregnskabet følger en række principper omkring hvordan man udarbejder et årsregnskabet.
  • Virksomhedens ledelse aflægger årsregnskabet og har ansvaret for, at årsregnskabet er fuldstændigt og giver et retvisende billede af virksomhedens resultat for det forløbne år og status pr. 31. december.
  • Virksomheden skal udarbejde og indsende selvangivelse til SKAT årligt. Selvangivelsen følger altid kalenderåret. Årsregnskabet for virksomheden skal derimod kun indsendes til SKAT, hvis Skattestyrelsen anmoder herom.

Som et normalt led i en god og fortrolig dialog sender de fleste virksomheder deres årsregnskab til deres pengeinstitut. Alene dette stiller krav om, at virksomheder aflægger et korrekt og informativt regnskab, der giver et retvisende billede af virksomhedens drift for det forgangne år og en korrekt status ved regnskabsårets afslutning pr. 31. december.

 

For personligt drevne virksomheder og mindre aktie- og anpartsselskaber

Der er for personligt drevne virksomheder og en række mindre aktie- og anpartsselskaber ikke krav om, at årsregnskabet skal ingen indeholde er erklæring fra revisor. For disse virksomheder er det således op til virksomhedens ledelse af beslutte, om der skal vælges en revisor. Mange virksomheder vælger at lade revisor udarbejde årsregnskabet, men dette er altså ikke et krav. Virksomheden kan selv udarbejde årsregnskabet. 

 

Fandt du ikke hvad du søgte? 

Følg de ovenstående links og bliv endnu klogere på hvordan du udarbejder et korrekt regnskab, eller meld dig ind som medlem af Selvstændige.com og få ubegrænset adgang til vores specialister.

 

har du brug for mere hjælp til regnskab og bogføring?

Ønsker du 1:1 sparring om din konkrete problemstilling, kan du abonnere på Selvstændige.com Premium. Du får også adgang til et netværk af specialister indenfor erhvervsret, IT, HR jura og digital marketing.

Læs mere og meld dig ind