indgreb mod skattefordelen ved forældrekøb i virksomhedsordningen

 

 

I finanslovsaftalen for 2020 blev regeringen sammen med forligspartierne enige om et indgreb mod forældrekøb i virksomhedsordningen. Det blev samtidigt aftalt, at indgrebet skulle have virkning for indkomståret 2021.

Skatteministeriet har nu udsendt et udkast til det lovforslag, der skal lovfæste indgrebet. Det forventes, at Skatteministeriet i oktober vil udsende det endelige lovforslag, der så kan vedtages inden jul.

 

Udkastet til lovforslag

Ifølge udkastet til lovforslaget – der altså kan nå at blive ændret inden den endelige vedtagelse – vil indgrebet være målrettet mod fradragsværdien af de renteudgifter, der er knyttet til ”forældrekøb”.

Der er tale om forældrekøb, når en bolig udlejes til en person, der er i nær familie med ejeren. Typisk anvendes forældrekøb til køb af ejerlejlighed, der udlejes til et barn, eksempelvis et barn, der er studerende.

I dag kan renteudgifterne fratrækkes i personlig indkomst, når man vælger beskatning med brug af virksomhedsordningen.

Ved lovforslaget skal der ved forældrekøb fra 2021 opgøres et særligt rentekorrektionsbeløb, der flytter rentefradraget fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Dette vil for de fleste føre til halveret fradragsværdi for renteudgifterne.

Selve rentekorrektionsbeløbet skal opgøres efter en fast model, hvor det først vurderes hvor meget den pågældende bolig fylder i forhold til de øvrige aktiver i virksomhedsordningen. Denne andel ganges så på den aktuelle gæld i virksomhedsordningen, og dermed fremkommer den gældsandel, der danner baggrund for opgørelsen af rentekorrektionsbeløbet.

De nye regler gør aflæggelse af selvangivelse for personer, der udlejer forældrekøbslejligheder, endnu mere komplicerede.

Indholdet er leveret af:

Redmark er en landsdækkende revisionsfirma med 220 medarbejdere. Vi specialiserer os inden for revision, regnskab, økonomisk rådgivning, skat og moms. Vi lægger vægt på stærke faglige og forretningsmæssige kompetencer, som alle kommer dig til gode. Med Redmark som din sparringsparter skaber du et godt udgangspunkt for et sundt arbejdsmiljø. Vi hos Redmark glæder vi os til at hjælpe dig med din virksomhed.

Som abonnent har du adgang til et en række unikke tilbud fra Redmark.

Har du brug for yderligere hjælp, kan du som premium abonnent kontakte Redmark nedenfor.