Forældrekøb - økonomi og skat

Ved forældrekøb køber forældrene en ejerlejlighed eller et hus, som de herefter udlejer til deres datter eller søn, oftest i forbindelse med at den unge skal påbegynde en videregående uddannelse.

Der er mange ting at tage højde for, hvis man ønsker at foretage et forældrekøb. Vi vejleder ovenover om de væsentligste forhold af økonomisk og skattemæssig karakter.

De forhold, som vi skriver om i vejledningen, gælder også for ”omvendte forældrekøb”, altså hvor udlejningen af boligen sker til forældre til den person, der ejer boligen. Køb af lejlighed via et anparts- eller aktieselskab behandles ikke, da køb via et selskab som hovedregel vil medføre en væsentlig skærpet beskatning af forældrene.

 

Indgreb mod skattefordelen ved forældrekøb

Bemærk, at der forventes vedtaget en lovændring med virkning fra 1. januar 2021, der sigter mod at fjerne den skattefordel, der ligger i, at renteudgifterne fra forældrekøbet kan fradrages i personlig indkomst.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020, og endeligt vedtaget i november/december 2020.

Det forventes, at indgrebet via en skematisk model vil føre en del af virksomhedens renteudgifter til fradrag i kapitalindkomst i stedet for fradrag i personlig indkomst. Derved mindskes fradragsværdien af renteudgifterne. Indgrebet forventes at ramme allerede eksisterende forældrekøb og nye forældrekøb

Eksempel på forældrekøbsmodel