Bogføring - Erhvervsservice

Ved udnyttelse af seneste teknologi inden for digitalisering løser Redmark erhvervsserviceopgaver og effektiviserer virksomhedens bogholderi og økonomifunktion. Uanset virksomhedens størrelse bliver løsningen tilpasset den enkelte virksomhed og letter de administrative byrder. Opgaven kan omfatte enkelt ydelser såsom lønadministration eller bogføring, ligesom opgaven kan omfatte en fuldstændig automatisering af økonomifunktionen, herunder løbende rapportering. Ved denne løsning sikres høj faglig standard og kvalitet i ydelsen.