Vanvidskørsel og regler for beslaglæggelse af bil

Reglerne om beslaglæggelse af biler i forbindelse med vanvidskørsel kan også have betydning i et ansættelsesforhold. Det kan have betydning for arbejdsgivere f.eks. i ansættelsesforhold hvor der stilles en firmabil til rådighed for den ansattes udførelse af arbejdet eller lignende.