Sygdom

Hvis din medarbejder er syg, er det en lovlig fraværsgrund. Det vil sige, at din medarbejder har ret til at blive hjemme, hvis han/hun er uarbejdsdygtig pga. sygdom. Som arbejdsgiver bør du være opmærksom på, hvordan du skal forholde dig, hvis din medarbejder bliver syg.

For at sygefraværet skal være lovligt, skal din medarbejder sygemelde sig og kunne dokumentere sin sygdom efter de retningslinjer, der er i din virksomhed.