Nye regler om fleksible arbejdsordninger

Nyt EU-direktivet giver ret til anmodning om fleksible arbejdsordninger

I forbindelse med gennemførelse af EU’s orlovsdirektiv, indføres der nu en ret for forældre og sociale forældre til at anmode om ændrede arbejdstider eller mønstre i en nærmere angivet periode.