Ferie

Alle medarbejdere har ret til at holde ferie en gang imellem, og som arbejdsgiver har du i et vist omfang pligt til at sørge for, at dine medarbejdere rent faktisk benytter sig af denne ret. Reglerne om ferie kan være komplicerede, og det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver har tjek på dine medarbejderes rettigheder.

Nedenfor skabes et overblik over væsentlig viden i forbindelse med overgangsperioden, den nye ferielovs ikrafttræden og kort omkring den gamle ferielov.

Ferieloven

Ferieloven, der gælder for alle lønmodtagere, indeholder samtlige regler på området – regler der godt kan være ret komplicerede, så sørg for at sætte dig godt ind i dem, så du har tjek på, hvad dine medarbejdere må og ikke må. Noget af det der er særligt vigtigt for dig at vide i forhold til ferie for medarbejdere er:

  • Hvor meget ferie din medarbejder kan/må holde
  • Hvordan betalt ferie bliver optjent
  • Hvornår ferien skal afholdes

Ny ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 og indeholder grundlæggende ændringer af den måde, dine medarbejdere har været vant til at optjene ferie på. Du vil dog også kunne genkende mange principper fra den måde, I har været vant til at planlægge ferien i virksomheden.

Inden den nye ferielov træder i kraft, vil der være en overgangsperiode, hvor der gælder særlige retningslinjer for håndtering af optjening og afvikling af ferie.