Ansættelseskontrakt og vilkår

Ansættelseskontrakten er med til at skabe klarhed over de vilkår, der er for ansættelsesforholdet. Det er ikke ’bare lige’ at lave en kontrakt, så her får du nærmere information om, hvilke krav der stilles til ansættelseskontrakter, hvad der gælder i forhold til overenskomster og funktionærstatus mv.

Du kan også læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil lave ændringer i din medarbejders ansættelsesvilkår.