Undgå at din markedsføring karakteriseres som spam

Markedsføringsloven indeholder regler, der fastsætter minimumsstandarden for virksomheders markedsadfærd. Ifølge markedsføringslovens § 10 må virksomheder ikke rette henvendelse via elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på at markedsføre sig uden et forudgående samtykke. Bestemmelsen beskytter således mod såkaldt ”spam”.