Vedtægter – Hvad er det, og hvad skal de indeholde?

Driver du virksomhed i kapitalselskabsform (aktieselskab eller anpartsselskab), så har du sikkert stiftet bekendtskab med dit selskabs såkaldte vedtægter.

Vedtægterne er en central del af det såkaldte selskabsretlige regelhierarki, som samlet regulerer dit selskabs selskabsretlige forhold. Øverst i hierarkiet er selskabsloven, herunder er vedtægterne, og nederst kommer eventuelle ejeraftaler, hvis dit selskab har flere ejere.