Hvad er et holdingselskab?

Kort fortalt er et holdingselskab et kapitalselskab (aktie- eller anpartsselskab), der anvendes til at eje aktier og anparter i andre selskaber (datterselskaber).

Holdingselskabet har typisk ingen driftsmæssige aktiviteter og vil derfor ofte være passivt.