Forholdet mellem vedtægter og ejeraftaler

Har du et selskab, eller overvejer du at stifte et, er det meget vigtigt, at du tager stilling til, hvilke bestemmelser der skal være i dit selskabs vedtægter og i en eventuel ejeraftale.

Vedtægter og ejeraftaler udgør sammen med selskabsloven det selskabsretlige regelhierarki, som samlet regulerer et selskabs selskabsretlige forhold. I hierarkiet er selskabsloven øverst, herefter kommer vedtægterne, og nederst er eventuelle ejeraftaler.