Hvad siger lovgivningen om brug af cookies på dit website?

Alle hjemmesider sætter i dag cookies. Nogle cookies er nødvendige for, at din hjemmeside fungerer hensigtsmæssigt (funktionelle cookies). Det kan blandt andet være oplysninger om, hvilke varer dine besøgende har i deres kurv. Andre cookies sættes med henblik på indsamling af oplysninger, som kan anvendes af dig til andre formål. Sådanne cookies kaldes for tredjepartscookies (tracking cookies). Du kan her læse nærmere om reglerne, og til sidst i artiklen finder du 7 gode råd om brugen af cookies.

Hvad siger cookiebekendtgørelsen?

Reglerne om cookies findes i cookiebekendtgørelsen, som stiller krav til, at du skal indhente samtykke samt informere dine besøgende, når du lagrer eller får adgang til oplysninger i dine besøgendes terminaludstyr (computer m.v.). Reglerne danner blandt andet baggrund for det cookiebanner, som du møder, når du besøger en given hjemmeside, og som du måske også selv har implementeret.

Men der kan udover cookiebekendtgørelsen også være anden lovgivning, som kommer i spil alt afhængigt af, hvad cookierne foretager sig, hvilken type af data der indsamles, og hvad du skal anvende den indsamlede data til.

 

Er du opmærksom på GDPR-lovgivningen, når du indhenter data om dine besøgende via cookies?

Som oftest anvendes tredjepartscookies til indsamling af persondata og øvrige personhenførbare data om dine besøgende. Denne data kan anvendes med henblik på direkte markedsføring over for de besøgende via andre digitale og sociale medier. Dette kender vi som ”targeting banners”, ”behavioral marketing” og ”advertising marketing”. Når det drejer sig om denne type markedsføring, kommer reglerne i GDPR (databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) i spil, idet cookierne indsamler, lagrer og behandler personoplysninger, som kræver et informeret samtykke. Du skal derfor sørge for, at du får samtykke fra dine besøgende på hjemmesiden, hvis du gør brug af denne type markedsføring.

 

Markedsføringsloven kan spænde ben for brugen af ”elektronisk post”

Udover reglerne i GDPR kan markedsføringsloven også komme i spil, da der er regler om, at du skal have et samtykke, hvis du markedsfører dig via elektronisk post (markedsføringslovens § 10). Elektronisk post skal forstås meget bredt. Det kan være nyhedsmails, direct messages, ”inviter til side” og mange andre digitale markedsførings funktioner.

Netop Facebook-funktionen ”inviter til side” har Forbrugerombudsmanden tilbage i 2018 vurderet til at være omfattet af markedsføringslovens forbud mod uanmodede elektroniske henvendelser. Det vil sige, at det bliver betragtet som spam, idet selve notifikationen, som brugeren modtager fra dig som erhvervsdrivende anses for at være elektronisk post, som modtageren ikke har givet sit samtykke til at modtage.

Det vil sige, at du ikke må invitere andre til at synes godt om din Facebookside, medmindre du har et samtykke hertil.

Det er derfor vigtigt, at du vurderer din markedsføringsstrategi, og hvilke digitale markedsføringsmuligheder du vil benytte dig af, når du udformer din cookiepolitik og indhenter samtykke, da strategien og de digitale muligheder ofte hænger sammen med dine cookies, og dermed lovgivningen.

 

7 gode råd om brugen af cookies

Du får her 7 gode råd til, hvad du skal tage højde for, når du anvender cookies.

  1. Kend dine cookies. Ved du, hvilke cookies din hjemmeside sætter, ellers kan du med fordel implementere en cookiebot.
  2. Læg en plan. Hvilke cookies sætter din hjemmeside nu, og hvilke digitale markedsføringsmuligheder vil du gerne have for fremtiden?
  3. Få sparring og rådgivning om din markedsføringsstrategi. Din strategi kan kræve samtykke efter markedsføringsloven og/eller reglerne i GDPR.
  4. Udform en persondatapolitik. Indsamler dine cookies personoplysninger, så skal du have en persondatapolitik.
  5. Opsæt et cookiebanner og udform en cookiepolitik. Cookiepolitikken skal hænge sammen med persondatapolitikken og samtykkereglerne til digital markedsføring, alt afhængigt af din markedsføringsstrategi.
  6. Husk databehandleraftalen. Har du et eksternt marketing bureau til at udføre digital markedsføring for dig, så husk databehandleraftalen.
  7. Forbered dig. Anvender du på nuværende tidspunkt ikke digital markedsføring, men går du med tanker herom, så er det en god idé, at du allerede nu forbereder dig på reglerne, og hvad du skal være opmærksom på.

Det kan være kringlet at begå sig i det digitale marketinglandskab, og derfor er det vigtigt, at du har styr på politikker, samtykkeregler og cookiebekendtgørelsen. Har du spørgsmål, eller er du i tvivl, om det, du gør, er rigtigt, så bør du kontakte en specialist inden for området, så du kommer på juridisk sikker grund og kan markedsføre din virksomhed digitalt med god samvittighed.

 

Indholdet er leveret af:

Hjulmandkaptain er et full-service advokatfirma, med over 150 ansatte, som leverer personlig, effektiv og højt specialiseret juridisk rådgivning. Med Hjulmandkaptain ved din side får du ro i maven og frihed til at bruge dine kræfter på udvikling og drift af din virksomhed. Vi er vant til at rådgive alle typer virksomheder – fra iværksætteren til internationale koncerner.

Som abonnent har du adgang til en række unikke tilbud fra Hjulmandkaptain.

Har du brug for yderligere hjælp, kan du som premium abonnent kontakte Hjulmandkaptain nedenfor.