privatlivsbetingelser

Hos Ase Selvstændig respekterer vi dit privatliv, og beskyttelsen af dine oplysninger er vigtigt for os. Derfor har vi opdateret vores privatlivspolitik.

1. Ejeroplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Ase Selvstændig
Frederikskaj 4
2450 København SV
CVR nr.: 34566070
Telefon: 70137015
E-mail: selvstaendige@ase.dk

2. Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Personoplysninger er alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig. De oplysninger om dig som vi behandler, kan vi have fået fra enten dig selv eller fra andre. Vi kan også have opsamlet dem når du har besøgt vores hjemmeside, eller vi kan have fået dem i forbindelse med at du har tegnet et abonnement hos os.

Dataansvarlig

Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig og Ase a-kasse er fælles dataansvarlige for de oplysninger, som opsamles om besøgende på hjemmesiden, og vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Derudover er Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig, Ase a-kasse og Jobfas Media ApS individuelt dataansvarlige for de oplysninger, der opsamles om både medlemmer og andre hos os hver især. Vi sørger for, at enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Ase Selvstændig er dataansvarlig for oplysninger, som opsamles om abonnenter, besøgende på hjemmesiden og andre parter, og vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Ase Selvstændig
CVR-nr.: 34566070
Frederikskaj 4
2450 København SV
Telefon: 70137015

Vi kan i nogle tilfælde agere som databehandler (dvs. behandle data på vegne af andre og efter andres instruks). Gør vi det, er vi ikke blot underlagt lovgivningen, vi vil også altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver hvordan persondata bliver beskyttet.

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som kan kontaktes via e-mail på dpo@ase.dk.

Hvad ligger der i ordet behandling

At ”behandle” data omfatter blandt andet at indsamle, systematisere, registrere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive oplysninger. For at kunne tilbyde et abonnement, en god hjemmeside, rådgivning osv., er det nødvendigt i forskellig udstrækning og afhængig af kontekst at behandle dine personoplysninger.

 

Databehandling i forskellige sammenhænge

Dit abonnement

Når du abonnerer på selvstaendige.com, behandler vi almindelige, fortrolige samt eventuelle følsomme personoplysninger om dig og eventuelt dine ansatte og medkontrahenter. Det drejer sig navnlig om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, bank- og kontooplysninger, CVR- og CPR-nummer samt eventuelt helbredsoplysninger og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Formålet med vores behandling af oplysningerne er at varetage dit abonnement, som blandt andet omfatter sparring, rådgivning, adgang til vores vidensportal, abonnentfordele samt tilbud og rabatter fra samarbejdspartnere osv. Vi behandler desuden dine personoplysninger for at kunne bogføre dit abonnement.
 

Vi behandler og opbevarer personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vores behandling af oplysningerne er nødvendig for indgåelsen og opfyldelsen af vores aftale om dit abonnement hos os. Når vi opretter abonnementet, behandler vi dit CPR-nummer på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Derudover behandler vi personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da vi er retligt forpligtede til at opbevare dit abonnement efter bogføringsloven. Vi behandler også personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når du ydes juridisk bistand og anden rådgivning af eller via os og vores tjenester, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Vi behandler desuden oplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere. Vores legitime interesse er at kunne tilbyde ydelser og rabatter fra vores samarbejdspartnere og at kunne sætte dig i kontakt med vores samarbejdspartnere.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dit CPR-nummer tilbage. Hvis du gør det, vil vi dog ikke være i stand til at oprette og opretholde dig som abonnement hos os. Læs mere om din ret til at trække dit samtykke tilbage nedenfor i politikken.

Vi opbevarer personoplysningerne i 10 år efter dit abonnements ophør.

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.selvstaendige.com, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 • ip-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing
 • oplysninger om operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden
 • dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål
 • cookies placeret på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik nedenstående.
 • data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrettet remarketing

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Rådgivning, modparter og andre parter

Hvis du er medlem hos en af de dataansvarlige, behandler medarbejderne hos den dataansvarlige dine personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Da medarbejderne rådgiver medlemmer om sager, hvor andre personer kan være involverede (fx som modpart), kan vi også modtage personoplysninger om andre end lige medlemmet. Sådanne oplysninger skal man normalt informere ”den anden involverede” om. Men netop når det handler om rådgivning i sager, kan den dataansvarlige i den konkrete sag af hensyn til sagen og medlemmet vurdere, at informationspligten kan blive tilsidesat. Det gælder fx hvis den dataansvarlige har tavshedspligt; hvis det er praktisk umuligt; eller hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give besked til alle involverede om behandlingen af personoplysninger.

Ellers gælder de samme retningslinjer for de dataansvarliges behandling af persondata som du sidder og læser nu. Har du nogen spørgsmål, kan du længere nede se hvordan du tager kontakt til hver af os dataansvarlige.

Arrangementer og webinarer

Når du deltager i et arrangement eller webinar via www.selvstaendige.com, behandler vi almindelige personoplysninger om dig for at administrere din deltagelse i arrangementet eller webinaret og selve arrangementet eller webinaret. Det drejer sig blandt andet om navn, e-mailadresse og eventuelle andre kontaktoplysninger,  

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis personoplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde vores aftale med dig om din deltagelse i arrangementet eller webinaret, og ellers på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne administrere arrangementets eller webinarets afholdelse og din deltagelse i arrangementet eller webinaret.

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne, indtil arrangementet eller webinaret er afsluttet og evalueret og eventuelt til brug for invitationer til fremtidige arrangementer eller webinarer af samme art. Hvis der er tale om et arrangement eller webinar, som du betaler for, har vi en pligt til at opbevare dine personoplysninger i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår i medfør af bogføringsloven. I så fald opbevarer vi oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Rådgivning, modparter og andre parter

Når en af vores abonnenter ydes rådgivning af eller via os og vores tjenester, herunder vores vidensportal, behandler vores medarbejdere i visse tilfælde personoplysninger om abonnenten.

Da medarbejderne rådgiver abonnenter om sager og lignende forhold, hvor andre personer kan være involverede (fx som modpart), kan vi også modtage personoplysninger om andre end lige abonnenten. Sådanne oplysninger skal man normalt informere ”den anden involverede” om. Men netop når det handler om rådgivning om sager og lignende forhold, kan vi i det konkrete tilfælde af hensyn til sagen eller forholdet og abonnenten vurdere, at vi er undtaget fra oplysningspligten. Det gælder fx, hvis der er afgørende hensyn til private interesser, hvis vi har tavshedspligt; hvis det er praktisk umuligt; eller hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give besked til alle involverede om behandlingen af personoplysninger.

Ellers gælder de samme retningslinjer for vores behandling af persondata som du sidder og læser nu. Har du nogen spørgsmål, kan du længere nede se hvordan du tager kontakt til os.

Vi behandler og opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, hvis vi behandler følsomme personoplysninger i det konkrete tilfælde. Vores legitime interesser er at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende og at kunne både henholde os til og dokumentere historikken og resultatet af vores rådgivning.  

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne i 10 år efter, at en sag eller et forhold om retskrav er afsluttet i overensstemmelse med den absolutte forældelsesfrist i forældelsesloven. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi enten er forpligtede eller berettigede til at opbevare personoplysningerne i en længere periode, herunder forældelsesfristen på 30 år i forældelsesloven i forhold til visse arbejdsskader.

Jobansøgere

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet. Det kan dog også være oplysninger fra andre, som du har samtykket til at vi må kontakte (fx referencer). Det gør vi for at vi kan vurdere din ansøgning og dig.

Den pågældende dataansvarlige gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 3 måneder. Det gør vi for at sikre os, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Ansatte

Når du er ansat hos os, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mailadresse, kontaktoplysninger, lønoplysninger samt bank- og kontooplysninger. Derudover behandler vi fortrolige oplysninger om dig i form af dit personnummer. Endelig behandler vi følsomme personoplysninger om dig i form af eventuelle helbredsoplysninger.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi vores behandling er nødvendig for at opfylde ansættelseskontrakten med dig, og artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne kommunikere med dig om arbejdsrelaterede forhold og at kunne give dig information.

Vi behandler dine fortrolige oplysninger på grundlag af databeskyttelseslovens § 11. stk. 2, nr. 1, fordi vi er forpligtede til at give SKAT en række oplysninger om dig, herunder dit personnummer.

Vi behandler dine følsomme personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, fordi vores behandling af dine helbredsoplysninger er nødvendig for, at et retskrav relateret til eksempelvis en arbejdsskade eller andre arbejdsrelaterede forhold kan fastlægges, gøres gældende og forsvares.

Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 10 år efter fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtede eller berettigede til at opbevare dem i en længere periode.

Henvendelser

Hvis du kontakter os via en e-mailadresse på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og eventuelle andre personoplysninger, som fremgår af din henvendelse.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6,

stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne modtage, følge op på og besvare din henvendelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt din henvendelse i 6 måneder. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtede eller berettigede til at opbevare din henvendelse i længere tid.

Hvordan

For at kunne tilbyde dig vores abonnementer, arrangementer, webinarer, rådgivning, en god hjemmeside, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, registrere, systematisere, opbevare, bruge, slette, overføre samt videregive dine oplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan blandet andet videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (fx advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med forskellige ydelser, tredjepartsløsninger eller vores drift, offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstole, samt Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU eller EØS. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, hvis EU-Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af tredjelandets beskyttelsesniveau. Du kan kontakte selvstaendige@ase.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag, eller hvor det relevante overførselsgrundlag er gjort tilgængeligt.

Sikkerhed

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til selvstaendige@ase.dk.

Hvis du har givet dit samtykke til, at vi må videregive dine personoplysninger til tredjemand, og at tredjemand må behandle dine personoplysninger, skal du også huske at trække dit samtykke tilbage hos tredjemand.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Du skal være klar over, at behandlingen af visse af dine personoplysninger er nødvendige for, at du kan være abonnent. Dette indebærer, at hvis du tilbagetrækker dit samtykke til, at vi må behandle visse af dine oplysninger, risikerer du ikke længere at kunne være abonnent hos os.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på dpo@ase.dk.

Du kan også skrive til os, hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, som er nævnt ovenfor under ”Dine rettigheder”.