dine persondata hos ase

EU-lovgivning har fra den 25. maj 2018 skærpet kravene til, hvordan Ase må håndtere vores medlemmers, altså dine, personlige oplysninger. Det handler om at sikre dine rettigheder og beskytte dine personlige data.

Sikkerhed

Selvstændige er på forkant med it-sikkerheden. Vores netværksservere er godt sikrede, og servere der benyttes til sagsbehandling, er adskilt fra servere, der benyttes af medlemmer som dig. Det er kun de udvalgte medarbejdere, der behandler medlemssager, der har adgang til medlemmernes data, og Selvstændige logger alle opslag på medlemmer, så vi kan spore, hvis der sker brud på sikkerheden.

Selvstændige ​ har også retningslinjer for, at medarbejderne låser deres pc, når de forlader deres plads, så ingen uvedkommende kan få adgang til medlemmers data.
Endvidere har vi gennemført en ”clean desk” politik, som betyder, at alle papirer lægges i aflåste skabe, når vi går hjem fra arbejde, så uvedkommende ikke tilfældigt kan få adgang til medlemmers data.

Udlevering af data

Hvis du ønsker at få indsigt i dine data eller at få slettet data hos Selvstændige , kan du skrive til Selvstændiges persondataansvarlige på dpo@ase.dk og fortælle os, hvad det er for nogle oplysninger, du ønsker at få udleveret, korrigeret eller slettet.

Selvstændige udleverer oplysningerne som kopier af det originale materiale. Kopien er gratis og Selvstændige har en måneds frist til at sende dig oplysningerne.

Hvis der i materialet, som vi skal sende til dig, indgår oplysninger om andre personer, vil disse oplysninger være fjernet eller anonymiseret. Det er naturligvis kun de oplysninger som Selvstændige har om netop dig, som du kan få indsigt i.

Klager

Hvis du vil klage over Ases håndtering af dine data, skal du rette henvendelse til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk